Reglementaire bewegwijzering

De reglementaire bewegwijzering is een vorm van permanente communicatie.

De reglementaire bewegwijzering is alles wat verplicht moet worden aangegeven.

Binnen gaat het met name om richtingaanwijzers, veiligheidsborden, voorzieningen (toiletten, trap, etc.) en ook alle informatie voor gehandicapten.

Neem voor meer informatie over interne reglementaire bewegwijzering contact op met ons op.

  • Plan d'évacuation
  • Signalétique réglementaire toilettes