Informatieve bewegwijzering

Informatieve bewegwijzering is een vorm van permanente communicatie.

Deze informatie voor buiten geeft de klant aanwijzingen van verschillende aard: de naam van een locatie, een plattegrond, een straatnaam, een bord met toeristische informatie, etc…

  • Lettres relief non lumineuses
  • Panneau bi-mâts informationnel
  • Panneau informationnel sur poteaux